Услуги

Mоделиране

Kроене

Шиене

опаковка и експедиция на готовия продукт.

Опорни точки

Tехнологии

Прогресивни технологии, съвременна материално – техническа база

Kачество

Стриктен контрол по отношение на качество, внедряване на системи за управление на качеството.

Освен производството и реализацията на мъжка конфекция под собствена търговска марка, фирмата се е утвърди  и като голям износител чрез предоставянето на услуги под формата на изработка на  ишлеме за производство на парадни, военни и полицейски униформи, като за тази си цел се е свързала с фирми от Полша, Швейцария и Италия. Изработва класически мъжки костюми на ишлеме за фирми от  Франция, Холандия, Гърция, Германия и други.